Förberedelser 2019

Nästa Skördedag 2019

Söndag 25 augusti

Hos familjen Nilsson på Åkesholm, Kågeröd, Skåne

Väg 109 mellan Knutstorp och Konga

Vi hälsar alla besökare och medverkande välkomna!

Förberedelseer 2019


Vi vill dela med oss av förberedelserna inför 2019 års Skördedag