Förberedelser 2016

Förberedelseer 2016


Vi vill dela med oss av förberedelserna inför 2016 års Skördedag

Nästa Skördedag 2019

Söndag 25 augusti

Hos familjen Nilsson på Åkesholm, Kågeröd, Skåne

Väg 109 mellan Knutstorp och Konga

Vi hälsar alla besökare och medverkande välkomna!