Bilder

Nästa Skördedag 2019

Söndag 25 augusti

Hos familjen Nilsson på Åkesholm, Kågeröd, Skåne

Väg 109 mellan Knutstorp och Konga

Vi hälsar alla besökare och medverkande välkomna!

Bilder från Skördedag 2016

Bilder från tidigare Skördedagar